Meet the Team

Junior Core Committee

Prasad Chavan.jpeg
Prasad Chavan
Vidushi Agrahari_edited.jpg
Vidushi Agrahari
Komal Singh_edited.jpg
Komal Singh
Burhanuddin Bohra.jpg
Burhanuddin Bohra
Archit Tayal.jpg
Shreya Pradip.jpeg
Shreya Pradip
Rishav Agrawal_edited.jpg
Vishwajeet Lal.jpg
Vishwajeet Lal
WhatsApp Image 2021-10-26 at 6.47_edited.jpg
Archit Tayal
Rishav Agrawal
Shreya Jain

Senior Core Committee

WhatsApp Image 2020-11-01 at 10.40.39 PM
Gargie Gautam
WhatsApp%2520Image%25202020-11-01%2520at
Abhishek Ranjan
WhatsApp%20Image%202020-11-01%20at%2010.
Hitesh Gilda
IMG_20200816_225745_edited.jpg
Jason Braganza
DSC_0243-02.jpeg
Amba Kamat
Formal_dress_edited.jpg
Varsha Satpathy
WhatsApp%2520Image%25202020-11-02%2520at
Akshat Agrawal
1.jpg
Sampada Shendure
WhatsApp%20Image%202020-11-03%20at%2010.
Nirja Pandya